Erotické příběhy nahe zeny

January 8 Jan

Erotické příběhy nahe zeny

erotické příběhy nahe zeny

Pod ní měla bílé kalhotky, na nichž se začal objevovat mokrý flek. Z kalhotek jí už úplně kapalo a ona si je, jako ve snách, začala sta-hovat. Nahmatal jsem tam i nějaké šperky. Líbilo se mi to a tak jsem jí ještě více prohmatával.

Teklo z ní čím dál víc. Nedal jsem se prosit a splnil její přání. Přitisknul jsem se k ní, abych ho dostal co nejhlou­běji. Nevěděl jsem, zda se chrání, tak jsem ho těsně před vý­střikem přesunul do sousední dírky. Asi jí používala často, protože tam zajel jak po másle. To se nedalo vydržet. Čurákem se mi prohnal úplný uragán a naplnil jí střeva.

Zazmítala se v dalším or­gasmu a potom se jí podlomily nohy. Vytékalo z ní vše, co jsem do ní napumpoval. Ještě, že mám na podlaze dlažbu…. Po malé chvilce se probrala. Pomohl jsem jí na nohy a šli jsme do koupelny. Pustil jsem vodu a začal nás omývat. Sotva se trochu vzpamatovala, znovu si mě prohlížela. Sedla si na bobek, aby si ho mohla lépe prohlédnout. Opatrně tahala za kroužky a ptala se, zda to nebolí.

Zavřel jsem vodu, osu­šil nás a táhnul jí do postele. Uložil jsem jí, klekl si nad ní a dal jí ozdobenou součást těla přímo před oči. Teď měla výtečnou možnost prohlédnout si ho z bezprostřední blízkosti. Chvilku si s ním hrála. Já jsem se také chtěl podívat, co má zavěšeného na kundičce. Roztáhnul jsem jí nohy, abych si také mohl prohlédnout, co to tam má.

Na malých pyskách krásně hladké kundičky se houpaly malé, ale silné kroužky a další — stejný — byl v propíchnuté kápi klitorisu. A velké pysky byly ozdobeny nějakými kytičkami. Na každé straně jich měla pět.

Začal jsem jí lízat poštěváček a kunda se jí otevírala. Hrál jsem si s těmi kroužky, jazykem přejížděl po nostrilách, až začala kvílet v orgasmu. Jenom stěží jsem stačil vylizovat vše,co z ní teklo. Ta-ké jsem vystříknul a ona všechno spolykala. Byli jsme celí ulepení od potu a ostatního, tak jsme se přesunu­li do koupelny, abychom to vše se sebe smyli.

Utřeli jsme se a sot-va jsme vyšli z koupelny, slyšeli jsme její mobil. Přepnula ho na hlasitý odpposlech. Chvíli trvalo, než jí to vysvětlila. Podala mi telefon, abych Emě vysvětlil cestu. Měla také na-vigaci, tak jsem jí nadiktoval adresu a ona slíbila, že u nás asi za hodinu bude. Byl krásně teplý letní večer, tak jsem nám nalil skleničku vína, vzal podprdelníky a šli jsme si sednout na lavičku na zápraží.

Asi proto, že už se sešeřilo, Kája se kupodivu nezdráhala jít ven bez oděvu, tak jsem byl rád, že jí nemusím přemlouvat. Seděli jsme a povídali si, když se na obzoru objevila záře světlometů. Kája také vysko­čila a hrnula se k vratům. Auto zastavilo a Kája se začala hlučně vítat s Emou. Otevřel jsem vrata, aby mohla zajet dovnitř. Když nás viděla bez oděvu, nejprve se zarazila, ale potom zajela dovnitř a vystoupila. Je krásně teplý večer!

Určitě se sem vejde­me! Pohodila tašku s věcmi a zarazila se, jako kdyby chtěla, abych se nedíval. Ale naopak jsem na ní upřel zrak a ona se náhle roz­hodla.

Sundala blůzku, pod níž měla už jenom svá krásná prsa, oz­dobená jakýmisi kytičkami na bradavkách. Poprvé to vidím ve skutečnosti! Zrak mi pomalu klouzal níž. I v pupíku měla piercing, co vypadal také jako kytič­ka.

A na pečlivě udržované mezinožce měla další šperk, který jsem si ale nestačil prohlédnout. Zastavil jsem se v kuchyni, abych jí také nalil sklenku vína. Když jsem vyšel, už seděla vedle Káji a byly v živém hovoru. Po­dal jsem jí sklenku, pozvedl svoji a připili jsme si na tykání. Ještě chvíli jsme seděli a sdělovali si zážitky, nejen z tohoto dne. Done­sl jsem další lahev vína, potom ještě jednu…. Noc se málem přiblížila k ránu, když jsme dopili poslední la-hev a odebrali se dovnitř.

Vešli jsme do koupelny, abychom se se-be smyli špínu i vše ostatní. Vzájemně jsme prohlíželi a omývali svoje těla, až jsem zavelel odchod do postele. Přitiskli jsme se k sobě, ale alkohol a únava udělaly své.

Zavřely se nám oči a ložnicí se ozývalo pravidelné oddechování. Za svítání mě probudilo, že se mi chtělo na záchod. Vystartoval jsem z postele, abych vyhověl tělu. Když jsem se vracel, Ema le-žela na zádech s široce roztaženýma nohama. Naklonil jsem se nad ní, abych si prohlédl, co to má na krásně vyholené kundě. Ma-lé pysky měla spojené čímsi, co bych nazval vychrtlým mu­žíčkem.

Jeho ruce a nohy byly prostrčeny otvory v malých pys­kách a jako kdyby je svíraly. Něco se mi zvedlo, ale žaludek to nebyl! Už už jsem si myslel, že na ní skočím, ale mé tělo bylo jiného názoru. Znovu se mi zaví­raly oči, tak jsem trochu odstrčil Káju, abych se mohl také natáh­nout. A oči se mi zavřely…. Všechny nás probudily teplé sluneční paprsky, co se nám opí­raly do nahých zadků.

Protáhli jsme ztuhlá těla a vrhli se do ku-chyně, abychom vytvořili něco, čím bychom naplnili prázdné ža-ludky. Vzali jsme si to na zahradu, abychom si užili těch teplých paprsků. Po snídani jsem se ptal Emy, kde sehnala ten zajímavý šperk.

Prý to někde viděla, tak si to nechala udělat. Položil jsem jí na stůl, abych si to mohl prohlédnout zblízka. Ten kovový muží­ček měl dost velkého čuráka, který s mlasknutím vyjel z její kun­dy.

S překvapením jsem si ho prohlížel a zjistil, že má otvory, kte­rými může odtékat moč. Využil jsem její rozevřené, slintající kundy a hned jí zacpal mou ucpávkou. Nic proti tomu nenamítala, tak jsem jí začal pro­tahovat. Kája seděla na židli se široce roztaženýma nohama a přihlížela našemu počínání. Její ruka kmitala mezi nohama. Náhle se zkroutila v orgasmu a chvíli ho musela vydýchat. Potom se zvedla a přesunula se k Eminým bradavkám, ozdobenými jakýmsi květem, kde bradavka byla jako semeník.

Začala je hladit a dumlat, až se Ema také rozkřičela v orgasmu. Holky se o tom chvíli dohadovaly a Kája se roz­hodla, že si to také nechá udělat.

Nabídnul jsem jí, že bych jí tam zatím mohl dát činky a až sežene ty květinky, tak bychom to do­plnili. Nadšeně souhlasila a tak Ema musela seskočit, aby tam mohla vlézt Kája. Zatímco jsem připravoval vše potřebné, Ema se jí přisála k bra­davkám. Když jsem se vrátil, už je měla jako dudlíky. Skoro nási­lím jsem musel Emu odstrčit, abych mohl udělat to, co jsme chtě­li. Ale Ema se nenechala jen tak odstrčit. Jenom se Káje vrhla me-zi nohy a pokračovala v té bohu nebo kundě?

Kája se zmítala v orgasmech a tak snad ani neregistrovala, kdy jsem jí propíchnul bradavky a zavedl tam činky. Sundali jsme jí se stolu a položili do trávy, aby si odpočinula. Emě jsem nalil panáka a sám si došel pro pivo.

Kája po chvíli začala kvílet a probírala se. Zvednul jsem se a pomohl jí posadit se na židli. Zvedla ruku a lehce si pohladila bra­davky. Ale hned bolestí ucukla. Přinesl jsem jí sklenku vína, aby se posílila. Ještě chvíli jsme seděli a Kája si už dokázala lehce pohladit pro­píchnuté bradavky.

Obě se zvedly a vyrazily do kuchyně. Natáhnul jsem se do trávy, abych nabral síly a než jsem se nadál, usnul jsem. Nad sebou jsme viděl jejich rozesmáté obličeje a — hlavně — krásně udržované mezinožky a na stole voněla krmě.

Vyskočil jsem a hned se na to vrhnul, jako kdy-bych měl strach, že mi to sní. Ale po té namáhavé činnosti se mi opět začaly zavírat oči. A holky na tom byly podobně. Natáhli jsme se do trávy a odpočívali. Na poušti mě přepadli nějací bandité a kamsi mě táhli. Horko mě málem vysušilo a oni ještě rozdělali oheň a připoutali mě blíz­ko něj, jako kdyby mě chtěli opékat.

Žízní jsem nemohl ani polknout a už jsem se loučil se životem. Vtom se nade mnou objevil anděl strážný. Zamával křídly, aby mě trochu ochladil a poradil mi: Tak se ne-trap a dojdi si si pro něj! To mě probudilo a já, celý zpocený, jsem se zvedl a vyrazil k domu.

Vrhnul jsem se na svoji záchranu — ledničku — a vytáhnul jedno orošené. Přiložil jsem hrdlo k hrdlu a nechal tu blahodárnou tekutinu proudit do mého těla. Abych nebyl lakomý, vzal jsem další lahve a vrátil se k hol-kám. Naklonil jsem se nad ně a studené lahve jim přiložil k pr-sům. Ale potom i ony při­ložily hrdla k hrdlům… Nestačilo to ani zasyčet.

Také byly celé vyschlé z toho, jak se do nich opíralo sluníčko. Prázdné lahve pohodily do trávy a holky se opět krásně rozvalily. Vtom mě něco napadlo. Vzal jsme ty kousky tvarovaného skla a hrdly jsem je začal dráždit na kundách, které začaly, jako na povel, slintat. Široce roztáhly nohy a lahve se nořily do té mokré hlubiny. Obě měly kundy tak rozevřené, že jsem lahve obrátil a zarazil je do nich dnem napřed.

Než stačily vykřiknout, zmizely v nich celé. Zalapaly po dechu a musely si sáhnout, zda se jim to nezdá. Trhnul jsem, aby se postavila. Vy­křikla, jako kdyby nechtěla věřit tomu, že má v sobě pivní lahev. Kája se na to dívala a chytila lahev za hrdlo. Hýbala s ní,jako kdyby s ní onanovala. Také jsem jí pomohl na nohy a obě nutil chodit po zahradě. Stále se nemohly shodnout na svých pocitech. Prý to bolí, ale zároveň vzrušuje až k nepříčetnosti.

Ale po chvíli už nemohly a chtěly si lahve vytáhnout. Jaké bylo jejich překvapení, když to náhle nešlo. Za lahví vznikl podtlak a tak měly pocit, že si vyrvou vnitřnosti. S tím jsem už měl zkuše-nosti, tak řešení bylo záležitostí chvilky.

Došel jsem pro tenkou hadičku a zasunul jí podél lahve nejprve do Kájiny kundy. Neo­bešlo se to bez trochy bolestného úpění. Trochu jsem do ní fouknul a když lahev vyjela, stejně jsem posloužil i Emě. Nevěřícně si vzájemně prohlížely ty obrovské díry mezi noha­ma, odkud vytékala úplná řeka tekutin, co se v nich nashromáždi- ly.

Zatímco se s obdivem prohlížely, ty mokvající díry se jim po­malu začaly stahovat. Ležely ve výhodné poloze, tak jsem z nich mohl střídavě tu lahůdku vysávat. A kde se vzal, tu se vzal — byl tu další orgasmus. Už jsem to nestíhal!

Bylo to jako rozvodněný potok! Znaveně jsem odpadl, ale holky, jako kdyby se probudily, se začaly prát o můj klacek. Byl unavený, ale přesto se po chvíli zvednul, aby se podíval, co se to děje. Obě holky si s ním nastří­dačku čistily mandle, ale zvítězila Kája, kterou odměnil semennou lahůdkou.

Ema se na ní vrhla a snažila se jí z úst také něco vysát. Byli jsme celí zpocení, tak jsem k zahradní sprše připojil hadici a dováděli jsme pod vlahými čůrky vody, abychom se osvěžili. Den se klonil k večeru, tak jsme na sebe natáhli to nejnutnější, abychom nebudili veřejné pohoršení a vyrazili do lesa na houby. Košík se utěšeně plnil, takže jsme měli o večeři postaráno. A co bylo dál? Snad si to domyslíte! Mohu jenom dodat, že obě holky si víkend prodloužily o dva dny!

Zůstala jsem doma o víkendu sama a nevěděla jsem co s volným časem. Tak jsem vyrazila do města. Oblékla jsem se do minisukně a celkem průsvitné halenky,jinak jsem byla bez prádla.

Byl podvečer a venku bylo letní parno. Tak to nebilo moc vidět,ale mě to vzrušovala tahle jít mezi lidi. Přemýšlela jsem co budu dělat a najednou mě napadlo,že jsem dlouho nebyla v kině. Bylo mi v podstatě jedno na co půjdu a tak jsem zakoupila lístek na první film co dávaly a mě se trochu líbil.

Moc lidí tam nesedělo a tak jsem ani nečekala nijak kvalitní podívanou. Na poslední chvíli ještě vedle mě usedla vyfiknutá tmavovláska a do stejné řady z druhé strany si přisedli dva zajíčci. Pak se zhaslo a před mýma očima se začal odvíjet film odehrávající se v Číně na počátku třicátých let.

Nejdříve mě moc nezaujal ale posléze jsem zjistila,že je velice odvážný co se týče milostných scén a autoři na nich rozhodně nešetřili. Na plátně se právě bohatý,mladý muž s velikým ocasem vehementně snažil dostat do ní a zasunout ho kam patří,když jsem na svém stehně ucítila něčí ruku. Podívala jsem se vedle sebe a střetla se s pohledem usměvavé sousedky. Opět jsem stočila pohled k plátnu kde si to vehementně rozdávali a ruka na mém stehně se začala posouvat pod mou sukni.

Trošku jsem vyjekla a do ucha mi zatmělo jemným hlasem jen klid sluníčko nic ti neudělám. Vnímala jsem atmosféru kolem sebe a brzy jsem cítila jak můj klín vlhne.

Ruce mé sousedky se dopracovali k mému klínu a její prst vnikal do vnitř až to zamlaskalo. Měla jsem pocit že to musí být slyšet až v první řadě a stoupalo mi horko do obličeje. Ale nikdo se neotáčel. Koukla jsem po ní a chtěla něco podotknout ale to už jsme se líbali. Její prsty se ve mě hýbali a já jsem se přestávala kontrolovat.

Najednou vedle mě někdo z druhé strany usedl. Strašně jsem se lekla podívala jsem se tím směrem a zjistila že se k nám připojili mladí chlapci z naší řady. Ten můj na nic nečekal vytrhnul z mé štěrbiny ruku mé sousedky a nahradil jí svojí a hned začal šermovat svým jazykem v mé puse. To už se opravdu nedalo vydržet a já začala přirážet. Klekl si mezi mé bohy,které se sami začali rozevírat a vsál do svých lačných úst můj naběhlý klitoris.

Z pusy mi vyklouznul vzlyk a tělo se mi začalo svíjet. Otevřela jsem zprudka oči a zjistila že nejsme sami koho přivedl film k sexuálním hrátkám ale jsme rozhodně ti na kterých se pasou mnohé oči. Můj chlapec na nic nečekal otočil mě a ohnul o sedačku a šup měla jsem ho v sobě až po koule.

Jen jsem zalapala po dechu a přestala vnímat co se kolem děje. Jen mé uši zaznamenávali slastné zvuky které se nesly celým sálem. Otočila jsem se čelen ke svému hřebci. Stoupla si na sousedící sedačky tak že jsem měla nohy roztažené do maxima a zaklesnuté o sousedící opěradla.

Nechala jsem mu nahlédnout do intimní části svého těla. Překvapil mě tím že nikam nespěchal. Rozevřel mé plátky a pomalu a důkladně si prohlédl z blízka mé vybavení. Pak se narovnal usmál a vrazil ho do mě a znovu a znovu.

Sedačka byla během chvilky úplně mokrá. A já byla plná jeho semene které mi teklo po stehnech. Sál jsem opouštěla úplně mimo sebe. Má cesta vedla na WC kde jsem se okamžitě začala omývat a upravovat do normálního stavu. Najednou se zprudka otevřeli dveře a v nich se objevil člen místní ochranky. Chvilku si mě měřil pohledem a já jen cítila jak rudnu. Přistoupil ke mě a řekl. Tak to jsi ta divoká kočička a copak hledáš na pánských toaletách.

Zatěkala jsem očima a všimla jsem si pisoárů polilo mě horko kam jsem to vlezla a hledala kde nechal tesař díru. Proběhla jsem kolem něho s pocitem že se mi povedlo ho překvapit. Zprudka jsem otevřela dveře ale najednou jsem měla pocit že jsem narazila do stěny. Nohy mi vypověděli službu a já se poroučela k zemi. V poslední chvíli mě zachytili něčí ruce a přitiskli mě na pevné svalnaté tělo.

Zvedla jsem oči a koukala jsem do rozesmáté tváře dalšího chlapa z ochranky. Tak to je můj konec!!! Prolétlo mi hlavou jakou ostudu a ponížení teď zažiji. Začala jsem se zmateně omlouvat a sklopila jsem oči. Golem mě vtáhnul do vnitř a zamknul za sebou dveře což vyvolalo v mém mozku okamžitou paniku.

Stále mě ještě držel v obětí a teď se přestaly mé nohy dotýkat země a já byla posazena na umyvadlovou desku. Začal mi rozepínat knoflíky na halence a jen se smál marným pokusům mu v tom zabránit. Moc se nebraň takové mršky jako ty co chodí takhle oblečeny si nic jiného nezaslouží. Snažila jsem se ho odstrčit ale valný smysl to nemělo. Začala jsem ho prosit ať mě nechá jít ale mé protesty ukončil vášnivým polibkem a prohlášením že s těmi mladíčky jsem si asi moc neužila a že oni to napraví.

Bradavky jsem měla napnuté až k prasknutí a při pohledu na druhého chlapa který měl kalhoty až u kolen a s očima upřenýma na mě si honil velký naběhlý ocas se mi celé tělo rozklepalo a ta moje mrška pustila další šťávu. Golemovy ruce jsem cítila po celém těle a zjistila jsem že už nemám ani sukni. Tělo jsem měla celé napnuté a v mozku strach spojený s velkým vzrušením. Sundal si kalhoty a nabodl mě na svůj ocas. Otočil se i se mnou a opřel se o umyvadla ze zadu se na mě nalepilo další tělo a další ruce.

Nestačila jsem vnímat kde všude se mě dotýkají. Najednou jsme se ocitli na zemi bylo to jak výbuch naše rozžhavená těla se setkala s ledovou dlažbou. Ten pocit byl šokující a mládenci se začali pohybovat každý v jiném tempu. Byla jsem bez sebe roztoužená na nejvyšší mez a tělem mi projížděla jedna vlna za druhou. Bylo to síla ,oba do mě vrážely své ocasy co to šlo. Ten jeden prohlásil tomu se říká ochranka co jí asi zachráníme,že by kundu prdel a nebo kozy?

Vůbec jsem je nevnímala snažila jsem přirážet a soustředila jsem se na svůj orgasmus který se rychle blížil. Najednou mi zaškubalo v podbřišku a obě dírky se mi stáhly v křeči v návalu orgasmu. Jak jsem se stáhla tak tím stahem jsem dodělala oba dva. Jen vykřikly a začaly mě plnit spermatem a vůbec se neptaly jestli můžou naostro.

Nápor sperma do mích dírek mě ještě víc nažhavilo a z mojí pipinky vystříklo několik gejzíru vyvrcholení. Asi jsem i ztratila vědomí.

Když jsem začala zase vnímat tak se mnou v místnosti byl už jen Golem. Pomohl mi se postavit ale nohy mi moc nesloužily. Posadil mě opět na umyvadla a pustil vodu. Pak vnořil svoje ruce pod vodovod a začal mi omývat holýma rukama roztaženou kundičku a prdelku z obou dírek mi vytékalo sperma a hlavně moje vyvrcholení. Jen jsem sykla bolestí,která pod jeho dotyky pomalu odeznívala. Najednou se mu ozvala vysílačka a musel pryč.

Jen mě odnesl do kabinky že musí odemknout tak ať tady nesedím nahá na umyvadle. Oblečení mi pověsil na háček. Seděla jsem na míse a dávala jsem se dohromady. Cítila jsem jak to mi to z dírek pořád teče. Snažila jsem se to otřít jak to šlo ale jak jsem se otírala tak jsem pomalu cítila jak se zase vzrušuji. Začala jsem přemýšlet jak se odtud dostanu pryč když v tu se otevřely dveře a někdo prohlásil že už je pryč ale byla to kurvička co a odešel.

Bylo mi hrozně promítla jsem si co jsem udělala a povědomě jsem si u toho honila kundičku. Zase bouchly dveře a na toaletu se vhrnulo několik lidí asi někde končil film. Když v tu jeden prohlásil cítím kundičku a sperma tady si někdo užíval. Zrudla jsem ale i víc mě to vzrušilo. Najednou v kabince vedle mě bouchly dveře a někdo tam vešel. Podívala jsem se vadle jako bych tam mohla něco vidět a ono jo. V přepážce byly otvory vůbec jsem nechápala proč,ale jen chvilku.

Najednou jsem viděla v díře jak na mě někdo kouká a vedle se ozvalo,hele tady je zase nějaká buchta ale je úplně nahá. Nevěděla jsem co mám dělat viděl mě jak si honím dírku no síla.

Slyšela jsem jak něco bouchlo o dveře zkusila jsem je nenápadně otevřít, ale nešlo to. Ten vedle se zasmál to nepůjde kočičko a já si všimla že se o dveře někdo opírá.

Co teď pochopila jsem na co jsou tam ty díry. Nějaká síla mě táhla k tomu ocasu semkla jsem ho prsty pomaličku ho honila sklonila jsem se k němu a abych se na něj podívala blíž a jak jsem ho honila tak jsem otevřela pusu a vsála ho dovnitř.

Bylo silně rajcující kouřit někoho a nevědět koho. Olizovala jsem ho jako lízátko a sála co to šlo musel být hodně nadržený protože skoro hned začal stříkat polykala jsem co to šlo,teklo mi to až na prsa jednou rukou jsem si to po nich roztírala a druhou jsem si honila svojí nadrženou dírku.

Po očištění pták zmizel já si oddechla že to je vše budu moc zmizet to jsem se,ale mýlila. V díře se objevil další byl tak veliký že tou dírou málem ani neprošel nevěřícně jsem na něj koukala. Jako by mě hypnotizoval vstala jsem a otočila se k němu prdelkou.

Stoupla jsem si na špičky položila ho na kraj dírky a začala jsem se na něj pomalu napichovat. I když ze mě vlhkost kapala tak mě to celkem bolelo ale nepolevovala jsem tak dlouho až jsem se prdelkou dotkla stěny.

Cítila jsem jak mi narazil na děložní čípek a vtlačil mi děloho do břicha. Začala jsem na něm pomalu jezdit a přidávala ne rychlosti. On přirážel proti mně až se stěna otřásala. Šukal mě asi 10 minut když se mu ocas ještě víc napnul zacukal a začal n´mě plnit semenem. Cítila jsem jak mi ten proud naráží na dělohu a roztřásla mě křeč.

Z pindičky mi vystříkl gejzír šťáv. Probrala jsem se na zemi kundička mě bolela ale postavila jsem se rychle jsem se oblékla a hodně širokým krokem vyvrávorala ven. Byl to neskutečný zážitek a nebýt pobolívání mezi nohama toho že mi vytékalo sperma z obou dírek tak snad bych ani nevěřila že se to stalo a nebyl to jen výplod mé fantasie! Měl přijet za měsíc. To byl ale rozruch! Vychovatelky přidaly na jídle, pustily teplou vodu a zajistily dívkám více oblečení.

Sestra Gabriela si každý večer po  sprchování nechala nastoupit dívky vedle postelí — nahé a zevrubně je prohlížela. Dívky se styděly, ale neopovažovaly se to dát najevo, aby se vyhnuly výprasku dřevěnou plácačkou, která visela na dveřích.

Zdánlivě byly všechny v  po řádku. Druhý den přijela nová svěřenkyně. Byla to dívenka z bohatší rodiny, jmenovala se Sandra a bylo j í 13 let. Vypadala nezvykle vyrovnaně na to, že se jí před měsícem zabili rodiče a babička její výchovu nezvládla. Sandra po příjezdu vyfasovala místní oblečení — jednoduchou košili, jedny volné kalhoty, sukni, pá r bot, svetr, kabátek a — spodní kalhotky z nesmírně hrubé látky, připomínající pytlovinu.

Rychle se zabydlela díky volnějšímu režimu, sice byla pá rkrát potrestána plácačkou, ale to ze začátku každý. Také nebyla zvyklá na každo večerní nahé prohlídky. Nechtěla se svléci, vypláznout jazyk, otočit se několikrát dokola. Sestra Gabriela se rozhodla uštědřit jí větší výprask. Sedla si na Sandřinu postel, nechala si přiné st plácačku z dubového dřeva a ohnula si Sandru přes kolena. Děvče kvílelo, když na nahý zadeček dopadaly první rány.

Po desáté ráně už jednolitě brečela a prosila. Sestra se ji však rozhodla zlomit. Naložila Sandře před všemi dívkami rovných pětadvacet a pak ji nechala rezignovaně se zhroutit a tiše plakat. Říkala si, že známky výprasku doktor za měsíc určitě nepozná. Druhého dne si opět nechala dívky nastoupit. Sandra už neprotestovala a se svěšenou hlavou si stoupla vedle postele. Gabriela ji kontrolovala jako první.

Už jí přišlo zbytečné prohlížet holky tak detailně, tak Sandře poručila: Sestra Gabriela jí oběma rukama chytla půlky a lehce je promačkala. Zadek byl trochu pohmožděný.

Poté sestra roztáhla Sandřiny půlky násilím od sebe. Starou sestru do očí praštil dívčin neuvěřitelně opruzený zadek, celý rudý kolem dírky i níže.

Opřela Sandru o postel a roztáhla jí stehna trochu od sebe, aby se podívala na intimní partie. Byly taktéž pekelně opruzené, citlivé na dotek a zářivě rudé. Sandra začala plakat studem. Tvrdé prádlo jí způsobovalo toto trápení.

Doma byla zvyklá na nejjemnější bavlněné kalhotky. Ode dneška prohlídka spočívá v tom, že si každá lehne na záda na postel, roztáhne nohy a chytí si je za kolena! Ta uvařila směs mesíčkové a heřmánkové masti a dala ji v kotlíku Gabriele.

Další večer dohlížela na dívky i během sprchování a zjistila, že opruzené jsou všechny, jen ne tolik jako Sandra. Poté, až všechny ležely s nohama roztaženýma, že jim byly vidět ne šťastně opruzené pipky i zadky, začala chodit od jedné k druhé. Každé nejprve umyla teplou žínkou opruzená místa, to se dívky cukaly, nebyly na takové doteky zvyklé. Hrát si se sebou měly přísně zakázáno.

Když slečny omývala, některé instinktivně roztažené nohy spojily, jak měly citlivé pipinky. Po omytí každou pipinku roztáhla a prozkoumala každý záhyb, to samé se zadní dírkou. To se dívkám moc nelíbilo, kňouraly, převracely se, přikrývaly.

.. Asiatky porn czech Erotické povídky Pravdivé i vymyšlené erotické povídky, které Vás povzbudí a navnadí na kvalitní sex. Opravdu Nejoblíbenější nahé celebrity Nechystal se násilím donutit žádnou ženu k něčemu, co by nechtěla, nic takového. Takový on. prosinec Sestra Gabriela si každý večer po sprchování nechala nastoupit dívky vedle postelí – nahé a zevrubně je prohlížela. Dívky se styděly, ale. Jmenuji se Ondra je mi 20 a jednou o letních prázdninách jsem nevěděl co mám dělat tak jsem se rozhodl že pojedu někam s několika nejbližšíma kamarádama.

SEX PŘÍBRAM NAHÉ ŽENY

Udělal jsem si kafe a v pět vyrazil za svými záležitostmi. Po dlouhých týdnech přemýšlení se Blanka nakonec rozhodla a kamarádčinu nabídku přijala. Zrovna jsem dostal webkameru od rodičů a už několikrát jsem jí vyzkoušel na různých erotických serverech. A já chci mít alespoň jeden večer volný! Byla suchá a řvala jako kráva, ale to mi nevadilo a když prosila, abych jí prolízl, aby to tak nebolelo, zařval jsem, že zasemeněnou kundu nelížu a ať drží.

Foot fetiš první anál